Wednesday 14th of June 2017 03 291 67 31

Privacybeleid Netwerk Ondernemen

    Deze pagina is voor het laatste aangepast op 22 maart 2018.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.
Dit privacybeleid is van toepassing op diensten van Netwerk Ondernemen. U dient zich ervan bewust te zijn dat Netwerk Ondernemen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Netwerk Ondernemen respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Persoonsgegevens

We verzamelen volgende gegevens in het kader van het gebruik van de website en dienstverlening via Netwerk Ondernemen:

  • e-mail adres, bedrijfsnaam en voornaam/achternaam voor preregistratie ticketverkoop
  • e-mail adres en/of naam + voornaam op sociale media om in te schrijven voor events, nieuwsbrief of om op de hoogte gehouden te worden.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen we naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

We gebruiken uw gegevens voor deze doeleinden:

E-mail voor nieuwsbrieven en ontvangen van informatie. In elke nieuwsbrief heeft u ook de mogelijkheid zich uit te schrijven.

Deelname aan events van Netwerk Ondernemen dat loopt via Eventbrite. Voor events die open staan voor publiek, gebruikt Netwerk Ondernemen Eventbrite. De informatie die u verstrekt bij de registratie van een event valt onder het privacybeleid van Eventbrite. Dit kan u doornemen op www.eventbrite.nl/privacypolicy Na registratie op Eventbrite gebruikt Netwerk Ondernemen uw naam, bedrijfsnaam en e-mail adres om u de nodige informatie te bezorgen. Ook worden deze gegevens gebruikt om u in de toekomst ook op de hoogte te houden van toekomstige events van Netwerk Ondernemen. Indien u dat niet wenst, kan u een e-mail sturen naar info@netwerk-ondernemen.org

Wanneer u een event bijwoont van Netwerk Ondernemen kan Netwerk Ondernemen gebruik maken van foto’s of filmpjes die worden opgenomen op deze events van Netwerk Ondernemen op hun sociale media kanalen, intern of voor publicitaire doeleinden die betrekking hebben op Netwerk Ondernemen. Voor zover vereist doet u afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling u zou toekennen.

Wedstrijden sociale media: als u deelneemt aan sociale media wedstrijden die Netwerk Ondernemen organiseert, kan Netwerk Ondernemen deze informatie ook gebruiken om u te informeren over de winnaars van de wedstrijd en voor toekomstige wedstrijden.

Uw rechten

Conform de Belgische privacywetgeving heeft u het recht om kosteloos een overzicht te krijgen van alle gegevens die Netwerk Ondernemen over u verzamelt en om foutieve gegevens te corrigeren. Hiervoor stuurt u dan een e-mail naar info@netwerk-ondernemen.org . Om te vermijden dat iemand anders uw rechten uitoefent hebben we een kopie van uw identiteitskaart nodig.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie wel intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Cookies

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services op onze website niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Veranderingen

Deze privacy verklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacy verklaring. Het is daarom aangeraden om regelmatig deze privacy verklaring te raadplegen.

Vragen en feedback

Als u vragen heeft over dit privacybeleid kan u ons contacteren via:
Netwerk Ondernemen
Lange Gasthuisstraat 29 bus 7
2000 Antwerpen
info@netwerk-ondernemen.org